Landstede Groep

Morgen College ABC

Klik op de gewenste letter om snel te navigeren:
A B C D F G H I J K L M N O P S V W
A
Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier voor onze school krijg je van je juf of meester als je in groep 8 van de basisschool zit. Als hij/zij deze niet heeft, kun je contact opnemen met Jan Willems, 088-850 7370 of via de mail, jfwillems@morgencollege.nl.

Absentie melden

Als uw kind absent is, kunt u hem of haar via deze pagina absent melden.

Anti-pest protocol

Pesten is niet toegestaan op onze school. Dat wil niet zeggen dat het nooit voorkomt. We komen voor elkaar op, omdat we samen sterk staan. Wij bieden hulp en steun aan kinderen die gepest worden. We hebben over pesten duidelijke afspraken. Niemand mag pesten en negeren en elke medewerker zal een gepeste leerling direct helpen ongeacht zijn of haar werkzaamheden. Heb je vragen over pesten of over onze aanpak? Neem dan contact op via info@morgencollege.nl

 

Apple ID

Een Apple ID is nodig om de apps voor school te installeren.

Om een Apple ID aan te vragen moet iemand 13 jaar zijn. Dit betekent dat in sommige gevallen u als ouder een account moet aanmaken.

Het handigst kan dit via een gezinsaccount. Dit betekent dat u als ouder een Apple ID account aanmaakt voor uw kind, u kunt dan ook als ouder het wachtwoord resetten. Het aanmaken van een Apple ID gaat via deze link.

B
Begeleiding

Ons doel is je te begeleiden in je de ontwikkeling voor de wereld van morgen. Het kan zijn dat je daarvoor extra hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij dyslexie, taal- of concentratieproblemen. Alle informatie over extra hulp vind je hier.

Beter melden

Als uw kind weer beter is, kunt u hem/haar via deze link beter melden.

Bijles en huiswerkbegeleiding

Dit is een service van de school en kan gevolgd worden in het Open Leercentrum (OLC) op locatie De Sypel. De leerlingen kunnen daar in een prettige en rustige omgeving leren en hun huiswerk maken. Elke dag is er een toezichthouder en een bovenbouwleerling van het Christelijk College Nassau Veluwe aanwezig. Huiswerkbegeleiding houdt in dat je onder toezicht je huiswerk maakt.

Bijles houdt in dat je voor een bepaald vak extra uitleg krijgt van een bovenbouwleerling van het havo of het vwo van het Christelijk College Nassau-Veluwe. Voor huiswerkbegeleiding vragen we geen bijdrage. Voor bijles vragen we € 7,50 per uur. Aanmelden kan via deze link. Het OLC is open van maandag t/m donderdag tussen 14.30 - 17.00.

Boekenpakket

Van school ontvangt u een brief welk boekenpakket u kunt bestellen voor uw kind. Meer informatie over schoolboeken vindt u hier.

C
Communicatie en meepraten

Als ouder wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden over de vorderingen van uw kind en andere ontwikkelingen die voor u interessant zijn. Ook kunt u op verschillende manieren zelf actief meepraten over belangrijke zaken in bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad (MR) of klankbordgroep. We willen de drempel daarbij zo laag mogelijk houden. Heeft u vragen of signaleert u problemen dan is de mentor van uw kind de eerste contactpersoon. Ook kunt u altijd terecht bij de schoolleiding. Het gemakkelijkste is om vooraf te e-mailen of te bellen om een afspraak te maken.

Contact

Ons telefoonnummer: 088-850 7370. Ons mailadres: info@morgencollege.nl. Klik hier voor meer contactgegevens.

D
Design & Innovation

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Het vak Design & Innovation op vmbo-tl beweegt met die ontwikkelingen mee. Lees hier meer over D&I.

F
Faalangst

Ons doel is je te begeleiden in je ontwikkeling tot een zelfstandig persoon. Het kan zijn dat je daarvoor extra hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij faalangst. Klik hier voor meer informatie over onze zorg en begeleiding.

Facebook

Klik hier om onze Facebookpagina te bekijken.

G
Gezonde school

Gezonde kantine
Wij vinden het belangrijk dat onze kantine een gezonde uitstraling heeft. Dat het oog meteen valt op de gezonde mogelijkheden. Vet- en suikerarme, verse producten worden gebruikt om leerlingen te stimuleren gezond te kiezen. Bewust te kiezen.

Water drinken wordt gestimuleerd
Het Morgen College stimuleert water drinken; op alle schoollocaties is er een watertappunt in de school beschikbaar (indien mogelijk i.v.m. corona-maatregelen) waar gratis water getapt kan worden. In de kantine zijn er flesjes water te koop en automaten zijn ook voorzien van waterflesjes.

Groep 8

Als je in groep 8 zit, ga je waarschijnlijk volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Spannend! Om een goede keuze te maken en te ontdekken welke school het beste bij je past, is het handig dat je meer weet van de school.

Was het voor jou niet mogelijk om onze Oriëntatiedagen, informatieavonden en/of het Open Huis te bezoeken en wil je graag meer weten over onze school? Neem dan contact op met Jan Willems, 088-850 7370 of via e-mail: jfwillems@morgencollege.nl

H
Huiswerkbegeleiding

Dit is een service van de school en kan gevolgd worden in het Open Leer Centrum (OLC) op locatie De Sypel. De leerlingen kunnen daar in een prettige en rustige omgeving leren en hun huiswerk maken. Elke dag is er een toezichthouder en een bovenbouwleerling van het Christelijk College Nassau Veluwe aanwezig.

Huiswerkbegeleiding houdt in dat je onder toezicht je huiswerk maakt. Bijles houdt in dat je voor een bepaald vak extra uitleg krijgt van een bovenbouwleerling van het havo of het vwo van het Christelijk College Nassau-Veluwe. Voor huiswerkbegeleiding vragen we geen bijdrage. Voor bijles vragen we € 7,50 per uur. Het OLC is open van maandag t/m donderdag tussen 14.30 - 17.00. Aanmelden kan via deze link.

I
ICT-Servicedesk

Voor problemen met je tablet of andere ICT-vragen kun je terecht bij de ICT servicedesk. Op dinsdag en donderdag is meneer de Boer beschikbaar. Hij is te vinden in de ICT servicedesk, naast het OLC. Op maandag, woensdag en vrijdag kun je terecht bij meneer van Buerink, bij de receptie. 

Identiteit

We zijn een school met een christelijke identiteit. Dat is vooral terug te zien in de dagelijkse bezinning en in de viering van christelijke feesten. Tegelijkertijd zijn we een 'pluriforme' school, die ook volop ruimte biedt aan mensen met andere overtuigingen.

Ons doel, onze wens is namelijk niet om elkaar over te halen, maar om te delen. We beginnen elke dag met een moment van bezinning. We gebruiken daarbij het boekje Oase, dat maatschappelijke thema’s vanuit een bijbels perspectief behandelt.

Informatiegids

Klik hier om onze schoolgids te bekijken.

IPad onderwijs

Onze school stemt haar onderwijs af op de media en technologie van vandaag. Daarom stimuleren wij de leerlingen om op school met hun eigen device het onderwijs te volgen. Er is veel educatieve software ontwikkeld voor de iPad en het is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar apparaat waarmee vanaf de brugklas gewerkt wordt.

Voor veel lessen vind je bijvoorbeeld extra informatie, filmpjes, animaties, werkbladen en oefeningen op de computer en op internet. De inzet van ICT past bij onze visie op onderwijs. Het helpt de docent om de lesstof beter uit te leggen, het leren leuker te maken en om maatwerk te leveren.

Klik hier voor meer informatie over ons iPad onderwijs.

J
Jeugdarts

De jeugdarts komt regelmatig bij ons op school. Alle leerlingen uit de tweede klassen vullen een vragenlijst in en regelmatig houdt de jeugdarts op school spreekuur. Dit is gratis en in overleg mogen je ouders hierbij aanwezig zijn. De uitkomst van het onderzoek kan aanleiding zijn voor bespreking tussen jeugdarts en ondersteuningscoördinator. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige zijn bereikbaar in het gebouw van de GGD, Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk, telefoon: 088-4433000. Of kijk op www.ggdgelre-ijssel.nl.

K
Kennismaking

Klik hier om te bekijken welke voorlichtingsmomenten er zijn gepland voor kinderen uit groep 7 en 8.

Was het voor jou niet mogelijk om onze Oriëntatiedagen, informatieavonden en/of het Open Huis te bezoeken en wil je graag meer weten over onze school? Neem dan contact op met Jan Willems, 088-850 7370 of via e-mail: jfwillems@morgencollege.nl 

Klachtenmelding

Over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kan contact worden opgenomen met meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

Klachtenregeling

Wij willen klachten zo veel mogelijk voorkomen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Ouders en leerlingen kunnen zaken aan de orde stellen, die wij snel en naar ieders tevredenheid proberen op te lossen. Heeft u een klacht, dan kunt u bellen met school en sturen wij u een klachtenregistratieformulier toe. Ons telefoonnummer: 088-850 7370.

Klankbordgroep

Met ingang van het kalenderjaar 2016 werkt het Morgen College met een klankbordgroep die bestaat uit ouders van leerlingen van de verschillende locaties. Met het invoeren van deze klankbordgroep wil het management van het Morgen College het contact met ouders verder uitbreiden en hun input meenemen in het kwaliteitssysteem. Tegelijkertijd hopen we dat de klankbordgroep een aanjager is voor verdere ouderparticipatie. Neem voor vragen of meer informatie contact op via info@morgencollege.nl

Kleding praktijkvakken

Voor de praktijkvakken in de bovenbouw is er speciale kleding nodig. Daarvan krijgt u bericht als het zover is. Voordat de kleding besteld moet worden, is het mogelijk op school de kleding te passen, zodat u weet welke maten er besteld moeten worden.  

L
Landstede (Groep)

Om van betekenis te zijn is onze school kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Tegelijk zijn we onderdeel van een grote organisatie - Landstede Groep - en kunnen we juist daardoor dingen tot stand brengen die anders buiten bereik blijven. De scholen binnen Landstede Groep nemen deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. 

Leerlingenraad

Als leerling kun je meepraten via de leerlingenraad. Hier kun je je ideeën over de school en ons onderwijs laten horen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding. De raad wordt door een docent begeleid. Soms maken we losse adviesgroepjes om over specifieke onderwerpen te praten. Deze groepjes adviseren de directie bij het nemen van bepaalde beslissingen. Daarnaast is er een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn geregeld.

 

Leerwegen

Ons onderwijs bereidt je voor op het mbo en de havo en wij bieden de volgende leerwegen uit het vmbo:

 Vmbo-basis
 Vmbo-kader
 Vmbo-theoretisch
 Vmbo-tl-TOP

Op beide locaties van het Morgen College bieden we leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Hierbij moet je denken aan plaatsing in een kleine klas, leerbegeleiding of hulplessen.

Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo)

Je kunt leerwegondersteunend onderwijs volgen op het Morgen College als je extra hulp nodig hebt om de opleiding succesvol te doorlopen. Dit onderwijs begint op de beroepsgerichte leerweg en kun je volgen op basis- of kaderniveau.

Voor de basis- en kadergerichte leerwegen maken we aparte klassen met enkele docenten. Als je moeite hebt met bepaalde vakken kunnen we gemakkelijk extra tijd inplannen. De docenten hebben minder leerlingen en kunnen daardoor beter inspelen op verschillen en leerlingen persoonlijk beter begeleiden. We schakelen specialisten in om de begeleiding te verbeteren en maatwerk te kunnen leveren.

Lestijden

Voorbeeld van lestijden

08.55-09.20    1e lesuur (mentor)
09.20-10.10    2e lesuur
10.10-11.00    3e lesuur
11.00-11.20    Pauze
11.20-12.10    4e lesuur
12.10-13.00    5e lesuur
13.00-13.25    Pauze
13.25-14.15    6e lesuur
14.15-15.05    7e lesuur 
15.05-15.20    Pauze
15.20-16.10    8e lesuur

 

 

 

Loopbaan Orientatie Begeleiding (LOB)

Je maakt veel keuzes binnen het Morgen College. Bijvoorbeeld wat de samenstelling van je vakkenpakket wordt, welk profiel je kiest, waar je stage gaat lopen, welke vervolgopleiding je wilt doen en natuurlijk ga je ook nadenken over welk(e) beroep(en) je later zou willen uitoefenen. Om goed te leren kiezen op loopbaangebied, zowel tijdens je schooltijd op het Morgen College als daarna, doorloop je vier jaar lang een LOB-programma en bouw je je eigen portfolio op.

Je leert ontdekken wie je bent, wat je wilt, wat je kunt, hoe je dat het beste kunt aanpakken, waar je dat kunt doen, en wie je daarbij kan helpen. De mentor is de belangrijkste persoon op school die je helpt op dit gebied. Jij voert loopbaangesprekken met je mentor, hij/zij is ook het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders met betrekking tot LOB.

M
Magister

Klik hier om naar Magister te gaan.

Magister handleiding

Klik hier om naar de Magister handleiding te gaan.

Medezeggenschapsraad

Onze school beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR wisselt namens ouders, leerlingen en medewerkers van gedachten met de directie over het beleid en de uitvoering daarvan.

De MR-leden zijn:

Voorzitter
mw. E. Schuiteman-Nanninga (eschuiteman@morgencollege.nl)

Secretaris
dhr. D. Eisen

Personeelsleden
mw. M. Onderdelinden
dhr. J. van Buerink
dhr. J. Hop
dhr. A. Roskam

Ouderleden

dhr. M. Lutz
mw. E. Knol
dhr. J. Leensen
dhr. N. van der Meulen

Mentor

Iedere ochtend start je met de mentorles. Tijdens dit lesuur bespreken we de dag en eventuele bijzonderheden. Bij vragen en problemen kun je altijd bij je mentor. Een coach/mentor is een docent die ook coachlessen geeft. De coach/mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.

N
Nieuws

Klik hier om het laatste nieuws van het Morgen College te lezen.

O
Open leercentrum (OLC)

Het OLC is de leerplek waar je zelfstandig kunt leren en schoolopdrachten kunt maken. Je kunt er rustig studeren. Er is een bibliotheek waar je boeken kunt lenen. 

Ouderbijdrage

Bij de start van het cursusjaar informeren we u over de verschillende kosten van dat schooljaar. Deze informatie staat op de website en vindt u hier. Alle kosten voor de schoolactiviteiten en voorzieningen zijn vrijwillig.

 

Overgangsnormen

Overgangsnorm onderbouw:
We werken met niet afgeronde cijfers. Leerlingen die voldoen aan de volgende voorwaarden zijn zonder te bespreken over: Gemiddeld een 6,5 (voor alle vakken) Maximaal 1,5 tekortpunten (de grens is 6,0, dus bijvoorbeeld een 5,8 staat gelijk aan 0,2 tekortpunt). Voldoe je niet aan deze norm, dan word je besproken in de overgangsvergadering. De vergadering beslist in dat geval.

Overgang naar een hoger niveau:
We werken met niet afgeronde cijfers. Leerlingen die voldoen aan de volgende voorwaarden komen hiervoor in aanmerking: Gemiddeld een 7,5 (voor alle vakken) Positief advies van de overgangsvergadering.

Overgangsnorm bovenbouw:
Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor de slaag-/zakregeling

P
Passend onderwijs

Wij zijn er voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Waar mogelijk zorgen wij voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van de leerling en de voorkeuren van de ouders/verzorgers. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Lees hier meer over passend onderwijs.

S
Schoolexamen en eindexamen

Het examen van de school bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het schoolexamen. Dit zijn alle cijfers die je haalt in leerjaar 3 en 4 en die meetellen voor het examen. Je examen begint dus al in het derde leerjaar. Een paar vakken die je niet meeneemt naar de examenklas sluit je dan al af met een cijfer of beoordeling.

Het tweede deel is het eindexamen. Het is een korte periode aan het einde van leerjaar 4 waarin de landelijke toetsen worden afgenomen. Welke toetsen je krijgt en hoe zwaar ze precies wegen, staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is te vinden op onze ELO.

Schoolgids

Klik hier om onze schoolgids te bekijken.

Schoolkosten

Klik hier voor alle informatie over de schoolkosten.

Slaag-/zakregeling

Je bent geslaagd als jouw eindcijfers in klas vier voldoen aan de slaag- en zakregeling. Omdat we de slaag- en zakgregeling als uitgangspunt nemen voor de overgang van klas 3 naar 4, kan deze norm ook worden gebruikt om te bepalen of je geslaagd bent.

De kandidaat die het eindexamen vmbo heeft afgelegd is geslaagd als:

  1. het rekenkundig gemiddelde van de behaalde cijfers bij het centraal examen ten minste 5,5 is en Nederlands minimaal het cijfer 5 heeft;
  2. hij onverminderd:

- 1ste. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;

- 2de. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 heeft behaald;

- 3de. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald;

  1. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie <voldoende> of <goed> heeft behaald;
  2. als het een eindexamen theoretische leerweg betreft: hij voor het sectorwerkstuk de kwalificatie <voldoende> of <goed> heeft behaald.

De actuele zak- en slaagregeling is opgenomen in het examenreglement. Het reglement is te vinden in de ELO in Magister.

 

Stage

Alle leerlingen gaan op stage. Dit zijn de:

- Eén dag stage (eerste leerjaar) 
- Beroepsoriënterende stage (tweede leerjaar)
- Periodieke stage (derde en vierde leerjaar, uitgezonderd klas 4 TL)

Je gaat op stage, omdat je er achter wilt komen of je later de goede weg inslaat en om te weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Want op de werkvloer ervaar je wat het werk precies inhoudt en of het iets voor jou is.

De doelen van de stage:
- Kennismaken met een bepaald beroep;
- Sociale en communicatieve vaardigheden oefenen;
- Ervaren hoe het is om te werken in de praktijk;
- In de praktijk toepassen wat je geleerd hebt op school;
- Op zoek zijn naar jouw talenten.

V
Vakantierooster

Klik op deze link om het vakantierooster te bekijken. 

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van bijzonder verlof kunt u contact opnemen met de teamleiders. Voor de onderbouw kunt u vragen naar Jan Willems, voor de bovenbouw basis- en kaderberoepsgerichte vraagt u naar Roel Teune. Voor de theoretische leerweg en tl-TOP vraagt u naar Gert Vasse. De teamleiders zijn te bereiken via 088-850 7370. 

 

W
Wiscollect

Betalingen van alle schoolkosten gaan via Wiscollect. Dit filmpje laat zien hoe Wiscollect werkt.