Landstede Groep

Medezeggenschap

Onze school beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR wisselt namens ouders, leerlingen en medewerkers van gedachten met de directie over het beleid en de uitvoering daarvan. Om precies te weten te komen wat leerlingen van bepaalde zaken vinden, is er ook een Leerlingenraad. Alle klassen kunnen vertegenwoordigers naar deze raad sturen om mee te praten. De directie is regelmatig bij deze overleggen aanwezig.

De MR-leden zijn:

Voorzitter
Mevr. E. Schuiteman-Nanninga (eschuiteman@morgencollege.nl)

Secretaris
Mw. E. de Ruiter 

Personeelsleden
dhr. D. Eisen
Mw. M.  Onderdelinden
dhr. J.  van Buerink
dhr. J. Hop  

Ouderleden
dhr. M. Lutz
mw. E. Knol
mw. D. Beelen
dhr. J. Leensen
mw. M. Renden (notulist)

Stel je vraag

Contact

Locaties:

Westeinde 31 Harderwijk (vmbo theoretische leerweg)

Sypel 2 Harderwijk (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Oriënt, Horsterweg 192 Zeewolde (eerste twee leerjaren vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Ons telefoonnummer: 088-850 7370
Ons e-mailadres: info@morgencollege.nl