Landstede Groep

Medezeggenschap

Onze school beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR wisselt namens ouders, leerlingen en medewerkers van gedachten met de directie over het beleid en de uitvoering daarvan. Om precies te weten te komen wat leerlingen van bepaalde zaken vinden, is er ook een Leerlingenraad. Alle klassen kunnen vertegenwoordigers naar deze raad sturen om mee te praten. De directie is regelmatig bij deze overleggen aanwezig.

De MR-leden zijn:

Voorzitter

mevr. Erna Vasse-den Otter evasse@morgencollege.nl

Secretaris
dhr. D. Eisen

Personeelsleden
dhr. J. Hop
dhr. M. Bijl
dhr. A. Roskam
mevr. G Hakkert

Ouderleden
mevr. L. Visser
mevr. M. Stokman
mevr. A. van der Hoeven