Landstede Groep

Medezeggenschap

Onze school beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR wisselt namens ouders, leerlingen en medewerkers van gedachten met de directie over het beleid en de uitvoering daarvan. Om precies te weten te komen wat leerlingen van bepaalde zaken vinden, is er ook een Leerlingenraad. Alle klassen kunnen vertegenwoordigers naar deze raad sturen om mee te praten. De directie is regelmatig bij deze overleggen aanwezig.

De MR-leden zijn:

Voorzitter
Mevr. E. Schuiteman (eschuiteman@morgencollege.nl)

Secretaris
Mw. E. de Ruiter 

Personeelsleden

dhr. M. Fasen
Mw. M.  Onderdelinden
dhr. J.  van Buerink
Mw. E. de Ruiter  

Ouderleden
Mw. J. Weisbeek. 
Dhr. R. Weerd
Mw. K. de Graaf
Mw. P. van Kordelaar

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088-850 7370
Ons e-mailadres: info@morgencollege.nl