Landstede Groep

Medezeggenschap

Onze school beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR wisselt namens ouders, leerlingen en medewerkers van gedachten met de directie over het beleid en de uitvoering daarvan. Om precies te weten te komen wat leerlingen van bepaalde zaken vinden, is er ook een Leerlingenraad. Alle klassen kunnen vertegenwoordigers naar deze raad sturen om mee te praten. De directie is regelmatig bij deze overleggen aanwezig.

De MR-leden zijn:


 

Voorzitter

mw. E. Schuiteman-Nanninga    eschuiteman@morgencollege.nl

 

Secretaris
dhr. D. Eisen

 

Personeelsleden

mw. M.  Onderdelinden
dhr. J.  van Buerink
dhr. J. Hop
dhr. A. Roskam

 

Ouderleden

dhr. M. Lutz
mw. E. Knol
dhr. J. Leensen
dhr. N. van der Meulen