Landstede Groep

Je krijgt goede begeleiding

Goede begeleiding vinden wij heel belangrijk. We doen er alles aan om jou de begeleiding te bieden die je nodig hebt.

Je mentor is je eerste aanspreekpunt. Maar ook alle docenten, de teamleider en conciërges zijn er om je te helpen.

Het kan natuurlijk zijn dat je extra hulp nodig hebt. Binnen school hebben we gespecialiseerde mensen om jou te helpen met kleine en grotere problemen. En als we het op school niet kunnen oplossen dan helpen we jou verder buiten school.

 • Welke basisondersteuning is er?

  Mentor

  De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Hij of zij zorgt voor de algemene begeleiding van de klas en de leerling. Bij vragen of problemen kun je altijd bij hem of haar terecht. Elke dag start met je klas en de mentor. Jullie nemen dan de dag door en kijken zo nodig even terug op de dag van gisteren. Zo begin je goed voorbereid aan een nieuwe schooldag.

  Leerlingbegeleiding

  Wanneer het even niet zo goed gaat dan kun je altijd terecht bij de leerlingbegeleider. Het kan om iets heel kleins gaan, maar soms ook over serieuze zaken. De leerlingbegeleider kijkt met jou samen naar de mogelijkheden.  

  Remedial teacher

  Heb je wat extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld door dyslexie of taal- en/of concentratieproblemen? Dan kan de remedial teacher je helpen. Hij of zij kan een dyslexieonderzoek of bijvoorbeeld een onderzoek naar leerproblemen afnemen. Als wij denken dat een onderzoek jou kan helpen, nemen we altijd contact op met je ouders/verzorgers.

  Leerwegondersteuning (lwoo)

  Zowel in vmbo basis, kader als in de theoretische leerweg kun je leerwegondersteuning (lwoo) krijgen. Dit betekent dat je in een kleinere klas komt en meer aandacht en begeleiding op maat krijgt. Leerwegondersteuning is speciaal voor leerlingen met een leerachterstand en/of leerproblemen die al op de basisschool zijn vastgesteld.

  Keuzebegeleiding

  Je maakt veel keuzes op school. Welk profiel je kiest, waar je stage gaat lopen, in welke vakken je examen gaat doen en welke vervolgopleiding je wilt doen. Natuurlijk denk je ook na over welke(e) beroep(en) je later wilt uitoefenen. 

  Daarom doorloop je tijdens je schooltijd een LOB-programma. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Je leert ontdekken wie je bent, wat je kunt, wat je wilt, hoe je dat het beste aan kunt pakken en waar je dat kunt doen. De mentor helpt je hierbij. Je voert ook loopbaangesprekken met je mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders op het gebied van LOB.

  Ondersteuningscoördinator

  Samen met mensen van binnen en buiten onze school zorgt de ondersteuningscoördinator voor extra begeleiding bij persoonlijke problemen of leerproblemen. Dit kan op jouw verzoek, maar ook als je mentor, docent of ouders dat nodig vinden. Onze ondersteuningscoördinator is mevrouw von Grumbkow, devongrumbkow@morgencollege.nl

  Anti-pest beleid

  Pesten mag absoluut niet op onze school. Dat wil helaas niet zeggen dat het nooit voorkomt. We komen voor elkaar op, omdat we samen sterk staan en bieden hulp en steun aan kinderen die gepest worden. We hebben over pesten duidelijke afspraken. Niemand mag pesten negeren en elke medewerker zal een gepeste leerling direct helpen. We doen er alles aan om, als het toch gebeurt, met elkaar in gesprek te gaan.
  Heb je vragen over pesten of over onze aanpak? Neem dan contact op met de ondersteuningscoördinator mevrouw von Grumbkow via devongrumbkow@morgencollege.nl

  Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersonen bij ons op school is mevrouw Looper. Als er problemen zijn die je niet met je mentor kunt of wilt bespreken, kun je bij haar terecht. E-mail nlooper@morgencollege.nl. 

 • Wat is er aan extra ondersteuning mogelijk?

  Transferklassen

  Voor sommige leerlingen is de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs een (te) grote stap,
  omdat ze meer ondersteuning nodig hebben. Daarom heeft het Morgen College in samenwerking met de Verschoorschool transferklassen opgericht. Een transferklas is een groep van maximaal 12 leerlingen met een eigen lokaal binnen een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Startend vanuit de eigen groep volgen de leerlingen dezelfde vakken als alle andere leerlingen. Stap voor stap sluiten de leerlingen steeds meer aan bij het onderwijs in de reguliere groepen, om daar na twee jaar volledig in te integreren. Vervolgens werken ze dan door naar een diploma. Binnen de transferklassen bieden gespecialiseerde docenten en mentoren van de Verschoorschool onderwijs op het niveau van de basis- en kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg.

  Het ‘Pluspunt’

  Het Pluspunt is een ruimte in school voor leerlingen die tijdens pauzes of tussenuren behoefte hebben aan een kleinschalige en rustige ruimte met laagdrempelig toezicht. Ook leerlingen die tijdens een les behoefte hebben aan een time-out zijn er welkom. 

  Het MOM 

  Binnen de school bieden wij bij Morgen op Maat (MOM)  extra ondersteuning en aandacht, zodat je de gewone lessen goed kunt volgen. Soms kunnen tijdelijk bepaalde lessen vervallen om plaats te maken voor gerichte hulp en ondersteuning.

  Passend Onderwijs

  Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van “welke beperkingen heeft deze leerling” naar “wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken”. Een andere manier van kijken en denken die er voor moet zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen.

  Alle scholen hebben een zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Op de website www.leerlingenzorgnwv.nl staat meer informatie over het samenwerkingsverband Noord-West Veluwe.

 • Kan ik huiswerkbegeleiding krijgen?

  Huiswerkbegeleiding 'HOME'  is een gratis service van de school. Onder begeleiding werk je aan je huiswerk.

  In het Open Leer Centrum (OLC) kun je huiswerkbegeleiding volgen. Het OLC is een prettige, rustige omgeving waar je onder begeleiding je huiswerk kunt maken. Voor HOME huiswerkbegeleiding kun je terecht van dinsdag tot en met donderdag tussen 14:30 en 16:30 uur. De huiswerkbegeleiding is kosteloos.

  Opgeven voor de huiswerkbegeleiding kan via de mentor.

  Voor verdere vragen kun je terecht bij de coördinator huiswerkbegeleiding Pauline Korevaar via home@morgencollege.nl.

   

 • Wat is het Topsportsteunpunt?

  Onze school is Topsportsteunpunt en dat betekent dat je bij ons topsport en onderwijs heel goed kunt combineren. Dat kan betekenen dat je vrij kunt krijgen als je bijvoorbeeld op trainingskamp moet of mee doet aan een belangrijke wedstrijd.

  Ook kan het rooster aangepast worden als er op bepaalde tijden gesport moet worden. Misschien zijn er nog andere sportzaken waarbij de school kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding met het schoolwerk of mogelijkheden om achterstanden weg te werken en persoonlijke begeleiding.

  Om voor de topsportregeling in aanmerking te komen, moet je wel topsporter of een talent zijn. Dus zit je in de regionale of landelijke selectie van een sportbond, of ga je daar binnenkort bij, dan kan er een aanvraag gedaan worden voor een sportpas die, als het nodig is, recht geeft op ondersteuning vanuit school. Meer weten? Neem dan contact op met mevr. Kroon - Van Halm via mvanhalm@morgencollege.nl.