Landstede Groep

Visie & Identiteit

Dit vinden wij belangrijk

Wij willen dat leerlingen er bij ons op school achter komen waar ze goed in zijn, waar hun talenten liggen en wat ze daar mee willen doen. Natuurlijk helpen we hen daarbij!

Daarom werken we volgens de volgende richtlijnen: 

  • Wij kennen elke leerling. Leerlingen starten elke dag met de mentor; 
  • Leerlingen leren bij ons op maat en maken, in samenspraak met ouders en de mentor, eigen keuzes; 
  • We geven talenten de ruimte en creëren zoveel mogelijk levensechte leersituaties, in en buiten de school;
  • Iedereen krijgt de begeleiding die hij/zij nodig heeft;
  • Leerlingen werken veel samen. Met elkaar, met docenten en met mensen buiten de school; 
  • Wij willen leerlingen meer bieden dan kennis van bepaalde vakken. We helpen hen om een plaats in te nemen in onze samenleving als een betrokken en verantwoordelijk persoon;
  • We werken nauw samen met andere onderwijsinstellingen, (lokale) bedrijven en sportverenigingen. Op deze manier ontwikkelen jongeren goede contacten met hun omgeving.

Christelijke identiteit

We zijn een christelijke school, maar verwelkomen iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. Tijdens het dagelijkse mentormoment starten we de dag op met een klassengesprek over het dagelijks leven, of vanuit de methode die we hiervoor gebruiken. Met Kerst en Pasen hebben we een klassenviering.

Wij zijn onderdeel van Landstede Groep

Onze school is met twee locaties overzichtelijk en kleinschalig.
Het Morgen College maakt onderdeel uit van de Landstede Groep. Binnen Landstede Groep werken we samen met Landstede MBO en andere scholen voor voortgezet onderwijs. Meer informatie: landstedegroep.nl