Landstede Groep

Visie & Identiteit

Onze visie op onderwijs is gebaseerd op onze visie op leren en ontwikkelen. We steunen leerlingen bij het zoeken naar antwoorden op vragen en problemen van nu en voor later. Deze zoektocht leidt tot oplossingen in de vorm van kennis, inzicht en vaardigheden om te leren en te leven. Omdat we net als leerlingen met dezelfde verwondering en nieuwsgierigheid naar de toekomst kijken, vormen de oplossingen tegelijk ook weer het vertrekpunt voor nieuwe reflectieve vragen. Nieuwe technologieën en inzichten stimuleren ons hierbij. Onze visie op onderwijs komt van onze visie op leren en ontwikkelen en kan worden samengevat in vier kernwoorden:

Talentontwikkeling
We helpen jou bij het zoeken naar antwoorden op vragen en problemen voor nu en voor later. Deze zoektocht brengt oplossingen in de vorm van kennis, inzicht en mogelijkheden om te leren en te leven.

Levensechte leersituaties
We geloven in jouw talenten. De aanwezige talenten verschillen per persoon. Of een talent zich ontwikkelt hangt sterk af van de omstandigheden. Talenten ‘bloeien” in een rijke leersituatie. Een rijke leersituatie is levensecht, er is veel contact met elkaar en met concrete materialen.

Doelstellingsgericht
Om een talent te ontwikkelen moet je ook iets doen. Doen is een soort denken met je handen. Maar leren is meer, dat is ook schrijven, luisteren en praten. Het contact tussen jou en je begeleider is hierbij belangrijk.

Feedback
Bij het ontwikkelen van jouw talenten gaat het niet om de antwoorden zelf, maar om onze gezamenlijke zoektocht om je talenten te benoemen. Wij bieden je steun om je te helpen vooruit te gaan, maar je wordt ook aangespoord om je eigen antwoorden te zoeken en te ontdekken.

Christelijke identiteit
We zijn een school met een christelijke identiteit. Dat is vooral terug te zien in de dagelijkse bezinning en in de viering van christelijke feesten. Tegelijkertijd zijn we een 'pluriforme' school, die ook volop ruimte biedt aan mensen met andere overtuigingen. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen elkaar als gelijkwaardig accepteert en elkaars levensovertuiging erkent. Daar hoort bij dat je geïnteresseerd bent in de bron waaruit de ander put en in de denkbeelden die een ander in praktijk probeert te brengen.

 

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088-850 7370
Ons e-mailadres: info@morgencollege.nl