Landstede Groep

Visie & Identiteit

Visie

Onderwijs is het opdoen van kennis, het krijgen van inzicht en het leren van vaardigheden. Die kennis, dat inzicht en die vaardigheden helpen jou bij het vinden van antwoorden op vragen van nu en voor later.

Wij willen dat je er bij ons op school achter komt waar je goed in bent, waar jouw talenten liggen en wat je daar mee wilt doen. Maar ook - en dat is misschien wel het belangrijkste stukje inzicht - wat je daarvoor moet doen. Wij geloven in jouw talenten. En we willen dat die de ruimte krijgen. Daarom proberen we op school zoveel mogelijk levensechte leersituaties te creëren. Veel interactie en zoveel mogelijk echte belevingen, in- of buiten school. Tijdens alle leersituaties (zowel in de les als ‘levensecht’) gaat het niet alleen om het eindresultaat, namelijk, wat heb je geleerd? De weg er naar toe is net zo belangrijk. Dat noemen we het leerproces. Als begeleiders en docenten willen we jou aansporen daar zelf actief in mee te doen en te denken. Wat past bij jou? Waar leer jij van? Als jij jouw persoonlijke leerproces beter leert begrijpen, heb je daar de rest van je leven wat aan.

We willen je in de jaren op onze school meer meegeven dan alleen kennis van bepaalde vakken. We willen je helpen om een plaats in te nemen in onze samenleving als een betrokken en verantwoordelijk persoon. Iemand die kan samenwerken, iemand met wie je kunt samen leven. Daarom doe je op school veel samen. Met je medeleerlingen en je docenten, maar ook met mensen van buiten de school. We werken nauw samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven en sportverenigingen. Op deze manier ontwikkel je goede contacten met je omgeving. Dat helpt je om oprecht betrokken te raken bij anderen. Ook ben je al op jonge leeftijd een netwerk aan het opbouwen, een netwerk van mensen die jou later misschien kunnen helpen bij de zoektocht naar de juiste baan.

Identiteit

We zijn een christelijke school, maar verwelkomen iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. Ons doel, onze wens is namelijk niet om elkaar over te halen, maar om te delen. We beginnen elke dag met een moment van bezinning. We gebruiken daarbij het boekje Oase, dat maatschappelijke thema’s vanuit een bijbels perspectief behandelt.

Stel je vraag

Contact

Locaties:

Westeinde 31 Harderwijk (vmbo theoretische leerweg)

Sypel 2 Harderwijk (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Oriënt, Horsterweg 192 Zeewolde (eerste twee leerjaren vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Ons telefoonnummer: 088-850 7370
Ons e-mailadres: info@morgencollege.nl