Landstede Groep

Leerlingenraad

De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school.

Binnen de school heeft de leerlingenraad de mogelijkheid om problemen op te lossen en veranderingen op gang te brengen. Bijvoorbeeld over verbetering van de omstandigheden binnen de school en het opzetten van nieuwe activiteiten. Daarnaast zitten twee tot drie leerlingen bij de vergaderingen van de medezeggenschapsraad en hebben op die manier contact met ouders, docenten en schoolleiding. De medezeggenschapsraad denkt mee met het schoolbeleid, doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de schoolleiding en heeft op sommige beleidspunten ook instemmingsrecht.

Heb je vragen over de leerlingenraad of wil je meedoen? Neem dan contact op via info@morgencollege.nl

Leerlingenstatuut

Samen met de leerlingenraad is het leerlingenstatuut samengesteld. Dit leerlingenstatuut regelt jullie rechten en plichten als leerlingen van onze school. Het geeft als doel dat we op school weten waar we met elkaar aan toe zijn, hoe we ons horen te gedragen en respectvol met elkaar omgaan. Het leerlingenstatuut is bindend voor leerlingen en personeel van het Morgen College en geldt op ons terrein en in het schoolgebouw.