Landstede Groep

Leerlingenraad

De leerlingenraad is de belangenvertegenwoordiger van leerlingen op school. Op dit moment bestaat de leerlingenraad uit een aantal leerlingen van locatie De Sypel.

Binnen de school heeft de leerlingenraad de mogelijkheid om problemen op te lossen en veranderingen op gang te brengen. Bijvoorbeeld over verbetering van de omstandigheden binnen de school en het opzetten van nieuwe activiteiten.

Daarnaast zitten twee tot drie leerlingen bij de vergaderingen van de medezeggenschapsraad en hebben op die manier contact met ouders, docenten en schoolleiding. De medezeggenschapsraad denkt mee met het schoolbeleid, doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de schoolleiding en heeft op sommige beleidspunten ook instemmingsrecht.

Heb je vragen over de leerlingenraad of wil je meedoen? Neem dan contact op via info@morgencollege.nl