Landstede Groep

Schoolkosten

Er is een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. Een deel van die activiteiten is ook verplicht. De school vraagt daarom aan de ouders een vrijwillige bijdrage.

Ook zonder het betalen van deze bijdrage kan iedereen bij ons op school onderwijs volgen. Maar met de vrijwillige bijdrage kunnen wij een aantal waardevolle extra zaken blijven aanbieden aan onze leerlingen. 

Klik hier voor een overzicht van de schoolkosten

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van het Morgen College zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.  

Ouder(s)/verzorger(s) voor wie de aanschaf van een elektronisch apparaat een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind een apparaat in bruikleen krijgen.

Facturering

Het Morgen College maakt voor de facturering van schoolkosten gebruik van het online digitale facturatiesysteem WIS Collect. Ouder 1 (= debiteur) ontvangt via “WIS Collect” per e-mail een factuur met een link naar een gepersonaliseerde factuur die ze kunnen afronden en betalen via iDEAL.

Een demovideo van het systeem is via deze link te benaderen    

Schoolboeken

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken en de licentiekosten van licenties die de school aan leerlingen ter beschikking stelt.

Iddink verzorgt de levering van je gratis schoolboeken en leermiddelen. Je moet ze wel eerst bij Iddink bestellen. Zij leveren de leermiddelen allemaal bij jou thuis af. 

Aan het einde van het schooljaar wordt er door Iddink een inleverdag op school georganiseerd. Dan kun je je boeken weer inleveren.