Landstede Groep

Onderwijsactiviteiten locatie Oriënt van het Morgen College verhuizen naar Harderwijk

woensdag 5 oktober 2022

De onderwijsactiviteiten van locatie Oriënt verhuizen per 1 augustus 2024 naar Harderwijk. Het College van Bestuur van Landstede Groep, waar Oriënt onder valt, heeft dit besluit met instemming van de Medezeggenschapsraad genomen. De ingestroomde groep leerlingen van dit schooljaar (2022-2023) is daarmee de laatste groep die start op deze locatie.

Directeur Edwin Blok: “In 2011 zijn we gestart met de vestiging Oriënt in Zeewolde. Het marktaandeel kromp de afgelopen jaren. Met het geringe leerlingenaantal kunnen we onze leerlingen onderwijskundig niet bieden wat zij nodig hebben. Ook de opkomst van de doorlopende leerroute richting het mbo in Harderwijk heeft tot dit besluit geleid. Door de nieuwbouw van het Morgen College en Landstede MBO in Harderwijk kunnen we onze leerlingen daar straks het beste bieden op onderwijsgebied. Daar blijven we als Morgen College de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aanbieden, vanzelfsprekend ook voor leerlingen uit Zeewolde.”