Landstede Groep

Voor sommige leerlingen is de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs een (te) grote stap, omdat ze meer ondersteuning nodig hebben. Het Morgen College en de Verschoorschool willen dat deze grote stap voor alle leerlingen een succesvolle en perspectiefvolle stap zal zijn. Daarom heeft het Morgen College in samenwerking met de Verschoorschool transferklassen opgericht. Een transferklas is een groep van maximaal 12 leerlingen met een eigen lokaal binnen een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Startend vanuit de eigen groep volgen de leerlingen dezelfde vakken als alle andere leerlingen. Stap voor stap sluiten de leerlingen steeds meer aan bij het onderwijs in de reguliere groepen, om daar na twee jaar volledig in te integreren. Vervolgens werken ze dan door naar een diploma. Binnen de transferklassen bieden gespecialiseerde docenten en mentoren van de Verschoorschool onderwijs op het niveau van de basis- en kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg.