Landstede Groep

Vmbo-tl

De theoretische leerweg bereidt je voor op de hogere leerwegen van beroepsonderwijs in het mbo.

Je wilt graag zoveel mogelijkheden open laten om later te kunnen kiezen voor een vervolgopleiding. En je op een hoger niveau wil werken aan algemeen vormende vakken, dan is de theoretische leerweg voor jou geschikt. Op de tl kun je ook examen doen in twee praktische vakken op tl-niveau: ITTL (Informatie Technologie) en LO2 (Lichamelijke Opvoeding). Hierin zijn wij uniek en realiseren we een betere aansluiting op het mbo. Na de tl kun je naar het mbo of de havo.

In het schooljaar 2017/2018 krijg je als tl-leerlingen in de brugklas 4 uur Talent in Zicht (TIZ). Tijdens deze uren ontdek je wat je leuk en minder leuk vindt om te doen maar ook waar je goed en minder goed in bent. Deze activiteiten sluiten goed aan op onze LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). In klas 2 ga je namelijk op zoek naar de voor jou meest geschikte sector. Zodat je de juiste richting voor de bovenbouw kiest. 

In de bovenbouw (klas 3 en 4) je een op het mbo gericht vak (Sport, ICT, Zorg, Techniek). Dit vak helpt je om de overstap naar het mbo nog beter te laten verlopen. Het diploma bestaat bij ons dus uit het tl-diploma plus een certificaat voor het betreffende mbo-vak. Op deze wijze krijgt het tl-diploma een meerwaarde en ben je goed voorbereid op het mbo. Natuurlijk is een overstap naar de havo ook mogelijk, echter de richting TL-TOP is voor toekomstige havisten vaak een betere opstap.

  

Foto's
Bekijk hier de foto's van het Morgen College.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 0341-439050
Ons e-mailadres: info@morgencollege.nl