Landstede Groep

vmbo-tl

De theoretische leerweg (oude Mavo) bereidt je voor op de hogere leerwegen van beroepsonderwijs in het mbo.

Je wilt graag zoveel mogelijkheden open laten om later te kunnen kiezen voor een vervolgopleiding. En je wilt op een hoger niveau werken aan algemeen vormende vakken, dan is de theoretische leerweg voor jou geschikt. Op de tl kun je ook examen doen in twee praktische vakken op tl-niveau: ITTL (Informatie Technologie) en LO2 (Lichamelijke Opvoeding). Hierin zijn wij uniek en realiseren we een betere aansluiting op het mbo. Na de tl kun je naar het mbo of de havo.

In het schooljaar 2016/2017 krijgen de tl-leerlingen in de brugklas 4 uur Talent in Zicht (TIZ). Tijdens deze uren ontdekken de leerlingen wat ze leuk en minder leuk vinden om te doen maar ook waar ze goed en minder goed in zijn. Deze activiteiten sluiten goed aan op onze LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). In klas 2 gaan de leerlingen namelijk op zoek naar de voor hen meest geschikte sector. Zodat de leerlingen de juiste richting voor de bovenbouw kiezen. 

In de bovenbouw (klas 3 en 4) krijgen de leerlingen een op het mbo gericht vak (Sport, ICT, Zorg, Techniek). Dit vak helpt de leerlingen om de overstap naar het mbo nog beter te laten verlopen. Het diploma bestaat bij ons dus uit het tl-diploma plus een certificaat voor het betreffende mbo-vak. Op deze wijze krijgt het tl-diploma een meerwaarde en zijn de leerlingen goed voorbereid op het mbo. Natuurlijk is een overstap naar de havo ook mogelijk, echter de richting TL-TOP is voor toekomstige havisten vaak een betere opstap.

  

Foto's
Bekijk hier de foto's van het Morgen College.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 0341-439050
Ons e-mailadres: info@morgencollege.nl