Landstede Groep

Theoretisch en tl-TOP

In het derde- en vierde leerjaar bereid je je voor op de afronding van je opleiding en de doorstroom naar het vervolgonderwijs, het mbo of de havo.

Je kiest zeven examenvakken, één examenvak meer dan andere scholen aanbieden. De ervaring leert dat de kans op slagen hierdoor groter is. Ook heb je met een breder vakkenpakket meer doorstroommogelijkheden naar het mbo.

Om er voor te zorgen dat je het niet te druk krijgt in het examenjaar, hebben we een paar onderdelen van het schoolexamen verplaatst naar het derde leerjaar. Landelijk is het zo geregeld dat er in de vakken culturele en kunstzinnige vorming (ckv), maatschappijleer en lichamelijke oefening in de derde klas al examen wordt gedaan.

Wij bieden als enige middelbare school in de regio de examenvakken lichamelijke opvoeding en informatietechnologie, media & vormgeving aan.

Stel je vraag

Contact

Locaties:

Westeinde 31 Harderwijk (vmbo theoretische leerweg)

Sypel 2 Harderwijk (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Oriënt, Horsterweg 192 Zeewolde (eerste twee leerjaren vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Ons telefoonnummer: 088-850 7370
Ons e-mailadres: info@morgencollege.nl