Landstede Groep

Zorg en begeleiding

Het is ons doel om jou te begeleiden tot iemand die zijn of haar eigen keuzes maakt. Iemand die zelfstandig kan leren en werken. Het kan zijn dat je op weg naar die zelfstandigheid wat meer hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld bij dyslexie en taal- of concentratieproblemen.

Wij hebben specialisten op school voor remedial teaching en taalondersteuning. De remedial teacher kan, samen met de Orthopedagogische Praktijk Ermelo, een dyslexieonderzoek afnemen. Via het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je meedoen aan een faalangstreductietraining of een sociale vaardigheidstraining. Ook zijn we deel van de grote Landstede Groep, een organisatie die gespecialiseerd is in onderzoeken en testen als:

  • Capaciteitenonderzoek;
  • Richtingkeuzeonderzoek;
  • Onderzoek naar leerproblemen;
  • Uitgebreid psychisch/pedagogisch onderzoek.

Als wij denken dat een onderzoek jou kan helpen, nemen we altijd contact op met je ouders en gaan we samen dat proces in.

Leerwegondersteunend onderwijs

Als je extra hulp nodig hebt met je schoolwerk en het leren, kun je bij ons leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Dat kan bij de beroepsgerichte leerweg, op basis- en kaderniveau. Bij lwoo zijn de klassen kleiner, waardoor de docent meer tijd heeft voor een persoonlijke begeleiding. Als er hulpvragen zijn die de docent niet kan beantwoorden, schakelen we specialisten in voor een (nog) betere begeleiding.

Ondersteuningscoördinator

Samen met mensen van buiten onze school zorgt de ondersteuningscoördinator voor extra begeleiding bij persoonlijke problemen of leerproblemen. Dit kan op jouw verzoek, maar ook als je mentor, docent of ouders dat nodig vinden.

Zorglokaal en Trajectgroep

Op het Morgen College hebben we een zogenaamde trajectgroep. Een groep waarin je extra ondersteuning en aandacht krijgt. Soms vervallen daardoor de gewone klassikale lessen, maar de extra begeleiding is er altijd op gericht om je zo snel mogelijk weer in je eigen klas mee te laten draaien. De trajectgroep heeft een eigen ruimte, het PlusPunt. In het PlusPunt zit altijd een docent naar wie je met vragen of problemen toe kunt.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende, individuele hulp aan jou en/of je ouders. De hulpvraag heeft dan vaak te maken met een combinatie van problemen op school en thuis.

Zorg Advies Team (ZAT)

Het ZAT is een team waarin de ondersteuningscoördinator vanuit het Morgen College, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zitten. Het team bespreekt leerlingen die veel begeleiding nodig hebben. Samen kijken ze of er extra hulp voor die leerlingen nodig is.

Jeugdarts

Er komt regelmatig een jeugdarts op het Morgen College. Dit omdat elke jongere op een leeftijd van veertien jaar door een arts moet worden gezien. Zie het als een vervolg van het consultatiebureau en de schoolarts op de basisschool. Alle leerlingen uit de tweede klas vullen voorafgaand aan het artsbezoek een vragenlijst in. De jeugdarts houdt regelmatig een spreekuur op school. Dit is een gratis spreekuur en in overleg met de arts mogen jouw ouders hierbij aanwezig zijn.

De uitkomst van het onderzoek kan aanleiding zijn voor een overleg tussen de jeugdarts en de ondersteuningscoördinator van het Morgen College. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige zijn bereikbaar in het gebouw van de GGD, het adres daarvan is Oosteinde 17 in Harderwijk. Telefonisch zijn ze te bereiken via 088- 443 30 00. Of kijk op www.ggdgelre-ijssel.nl.

Stel je vraag

Contact

Locaties:

Westeinde 31 Harderwijk (vmbo theoretische leerweg)

Sypel 2 Harderwijk (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Oriënt, Horsterweg 192 Zeewolde (eerste twee leerjaren vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Ons telefoonnummer: 088-850 7370
Ons e-mailadres: info@morgencollege.nl