Landstede Groep

Zorg en begeleiding

Ons doel is je te begeleiden in je ontwikkeling tot een zelfstandig persoon. Het kan zijn dat je daarvoor extra hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij dyslexie, taal- of concentratieproblemen.

Hiervoor zijn specialisten bij onze school betrokken, die je dan kunnen helpen. Wij bieden remediale hulp en taalondersteuning en via het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je deelnemen aan een faalangstreductietraining of sociale vaardigheidstraining.

Daarnaast maken we deel uit van de Landstede groep, een organisatie die gespecialiseerd is in het onderzoeken en testen van leerlingen, zoals:

• Capaciteitenonderzoek
• Richtingkeuzeonderzoek
• Onderzoek naar leerproblemen
• Uitgebreid psychisch/pedagogisch onderzoek

Via het RT en OPE uit Ermelo worden verricht:
• Dyslexieonderzoek

Als docenten en remedial teachers zo’n onderzoek nodig vinden, dan nemen we contact op met je ouders.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Je kunt leerwegondersteunend onderwijs volgen op het Morgen College als je extra hulp nodig hebt om de opleiding succesvol te doorlopen. Dit onderwijs begint op de beroepsgerichte leerweg en kun je volgen op basis- of kaderniveau. Voor de basis- en kadergerichte leerwegen maken we aparte klassen met enkele docenten. Als je moeite hebt met bepaalde vakken kunnen we gemakkelijk extra tijd inplannen. De docenten hebben minder leerlingen en kunnen daardoor beter inspelen op verschillen en leerlingen persoonlijk beter begeleiden. We schakelen specialisten in om de begeleiding te verbeteren en maatwerk te kunnen leveren.

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator is een hulpverlener die samen met externe deskundigen kan zorgen voor extra begeleiding bij persoonlijke problemen of leerproblemen. Dit kan op jouw verzoek of als wij, je coach/mentor, je docent, je decaan of ouders dat nodig vinden. De ondersteunings- coördinator organiseert die hulp en kan daar soms ook deskundigen buiten de school voor inschakelen.

Zorglokaal en Trajectgroep
Binnen de school hebben we een zogenaamde trajectgroep. In deze groep krijg je extra ondersteuning en aandacht, zodat je je gewone lessen goed kunt volgen. Soms kunnen tijdelijk bepaalde lessen vervallen, om plaats te maken voor gerichte hulp en ondersteuning. Deze groep heeft een eigen ruimte, namelijk het ‘+punt’. Dit +punt is altijd bemand door leden van het ondersteuningsteam.

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende individuele hulp aan jou en/of je ouders. De hulp heeft dan vaak te maken met de school en met thuis.

Zorg Advies Team (ZAT)
Het ZAT is een team waarin de ondersteuningscoördinator, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en de CIG zitten. Het bespreekt leerlingen die veel extra begeleiding nodig hebben. In dit overleg bekijken ze of er extra interne of externe hulp nodig is.

Jeugdarts
De jeugdarts komt regelmatig bij ons op school. Alle tweede klas leerlingen vullen een vragenlijst in en regelmatig houdt de jeugdarts op school spreekuur. Dit is gratis en in overleg mogen je ouders hierbij aanwezig zijn. De uitkomst van het onderzoek kan aanleiding zijn voor bespreking tussen jeugdarts en ondersteuningscoördinator. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige zijn bereikbaar in het gebouw van de GGD, Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk, telefoon: 088-4433000.

Of kijk op www.ggdgelre-ijssel.nl.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088-850 7370
Ons e-mailadres: info@morgencollege.nl